ГОЛОВНА
Останні події
Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Останні події

До відома райдержадміністрацій та місцевих органів самоврядування

 В зв’язку із необхідністю планування бюджетних запитів по видатках обласного бюджету (обласного природоохоронного фонду) на 2023 рік департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації підготовлено відповідне доручення заступника голови облдержадміністрації, в якому передбачено: 

Районним військовим адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями забезпечити підготовку Запитів про виділення коштів з обласного фонду охорони навко­лишнього природного середовища для здійс­нення природоохоронних заходів у 2023 році (відповідно до По­рядку пла­нування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фон­ду охорони навколишнього природного середовища, який затверджено рі­шенням обласної ради від 12 серпня 2010 року № 1701 зі змінами).

При оформленні матеріалів Запитів необхідно враховувати завдання Облас­ної програми охорони навколишнього природного середовища на 2022-2026 роки, яка затверджена розпорядженням голови обласної дер­ж­авної адміністрації – начальником обласної військової адміністрації від 27.06.2022 № 165 та Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря Рівненської зони, яка затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації – начальником обласної військової адміністрації від 18.10.2022 № 328.  Наз­ви заходів мають відповідати назві робіт передбачених Пе­ре­ліком видів діяль­ності, що належать до природоохоронних заходів, який зат­верд­жено постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147.

Запити надати департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації:

- до 10 грудня 2022 року – на виконання нових заходів;

- до 05 лютого 2023 року на роботи, що виконуються в по­точному році та потребують продовження виконання в наступному.

 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2024 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.