ГОЛОВНА Останні події Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Адміністративні послуги

Порядок видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди
Підприємства, що здійснюють заготівлю відходів як вторсировини
Центри надання адміністративних послуг Рівненської області
Реєстри наданих адміністративних послуг
Перелік адміністративних послуг (інформаційні картки)
Порядок надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
Публічні обговорення щодо отримання дозволу на викиди
Подання декларації про відходи
Подання щоквартальних інформацій про відходи та діяльність, пов'язану з ними

Порядок видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

 Нормативно-правові ак­ти, якими регламен­ту­єть­ся видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Закони України "Про охорону атмосферного повітря", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про адміністративні послуги" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 (редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2003 № 63) «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи»

Дозвіл видається через Центри  надання адміністративних послуг

розглядається Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації, тел. (0362) 26-47-23

Перелік необхідних документів:

1. Заява (згідно зразка) суб’єкта господарювання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

2. Документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин (письмова та електронна форма).

3. Відомості, що підтверджують факт та дату опублікування в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди.

4. Відомості щодо наявності висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля.

5. Повідомлення обласної державної адміністрації (департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації) про наявність або відсутність зауважень громадськості щодо видачі суб’єкту господарювання дозволу на викиди.

Платність (безоплатність) видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами

Безоплатно

Строк, протягом якого видається дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами

Протягом двадцяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує двадцяти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі дозволу на викиди, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами

1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакету документів, необхідних для одержання дозволу на викиди.

2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання недостовірних відомостей.

3. Одержання негативного висновку центрального (територіального) органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, щодо можливості видачі дозволу на викиди.

4. Відсутність повідомлення обласної державної адміністрації про наявність або відсутність зауважень громадськості щодо видачі суб’єкту господарювання дозволу на викиди.

5. Застосування відповідно до Закону України «Про санкції» до фізичних та юридичних осіб, а також юридичних осіб, які знаходяться під контролем таких фізичних або юридичних осіб, спеціальних та інших обмежувальних заходів (санкцій) у вигляді анулювання або зупинення відповідного дозволу.

Строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, виданого суб’єкту господарювання:

 

об’єкт якого належить до другої групи – 10 років;

 

об’єкт якого належить до третьої  групи – необмежений

 

Способи отримання відповіді (результату):

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єкту господарювання видається згідно з поданою заявою особисто заявникові або представнику за довіреністю або надсилається заявникові поштою.

   Відмова у видачі Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами видається заявникові або представнику за довіреністю або надсилається заявникові поштою.

 

При переоформленні дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами подаються наступні документи

1. Заява про переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

2. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що підлягає переоформленню

3. Документи, що підтверджують зазначені зміни та правонаступництво (копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та статуту підприємства)

 

При анулюванні дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами подаються наступні документи

 

 1. Заява про анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

2. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

 

 

 

 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2024 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.