䳿 -

(2020 )

Ū ֲ ʲ (г )

/ , ( ) , ( )
63 г 20201175148 21.01.2020 22.01.2020 18.02.2020

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/5148/reports/o7QSBSxpyK.pdf
19.08.2021 23.09.2021 :
http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/5148/reports/qnPVuCYtGe.pdf
64 Δ 20201285203 30.01.2020 31.01.2020 27.02.2020

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/5203/reports/UWAyKI4QN7.pdf
25.03.2021 28.04.2021

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/5203/reports/WvXQZQOSi1.pdf
65 20201315214 04.02.2020 05.02.2020 03.03.2020
: http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/5214/reports/l1mQtKUUv2.pdf
18.03.2020 29.04.2020

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/5214/reports/lYXR8U7Kha.pdf
66 г ѻ 2020255234 07.02.2020 10.02.2020 06.03.2020
67 в ² Ʋ 2020265244 11.02.2020 12.02.2020 11.03.2020
68 - 20202125284 14.02.2020 17.02.2020 16.03.2020

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/5284/reports/UVYo1YsSnl.pdf
29.07.2020 02.09.2020

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/5284/reports/hBuHwTuhQs.pdf
69 г 20202185326 19.02.2020 20.02.2020 19.03.2020

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/5326/reports/VfSFEYXJS8.pdf
11.08.2020 15.09.2020

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/5326/reports/SSmHWHMYnx.pdf
70 Բ ϲߔ 20202185326 21.02.2020 24.02.2020 23.03.2020

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/5339/reports/IiVTOua6Ab.pdf
07.08.2020 11.09.2020

:

http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-5339
71 20202275404 02.03.2020 03.03.2020 31.03.2020

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/5404/reports/NCodbex5e4.pdf
23.09.2020
28.10.2020
г :
http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/5404/reports/fc5sELReCS.pdf
72 ² 20203115489 13.03.2020 16.03.2020 10.04.2020

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/5489/reports/C-5qMGmg1W.pdf
27.04.2021 03.06.2021

г :

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/5489/reports/XpnNxDNHge.pdf

73 C-ϲ˔ 2020465621 08.04.2020 09.04.2020 08.05.2020
: http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/5621/reports/Chl0M8CuOc.pdf
23.09.2020
28.10.2020
г : http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/5621/reports/xyldJKTWfv.pdf
74 20204545740 06.05.2020 07.05.2020 04.06.2020

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/5740/reports/6boKsxRl3Q.pdf
07.10.2021 11.11.2021

г :

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/5740/reports/H7LA5BUho6.pdf

75 20205255850 27.05.2020 28.05.2020 25.06.2020

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/5850/reports/IXMcEM5hX1.pdf
30.07.2021 03.09.2021

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/5850/reports/yU_KHh5mAJ.pdf
76 "Ͳ" 2020836361 05.08.2020 06.08.2020 03.09.2020

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/6361/reports/YwRPlNg0Ev.pdf
17.01.2022 18.02.2022
77 г є 20208186446 20.08.2020 21.08.2020 18.09.2020

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/6446/reports/X46J2tBRFj.pdf
15.01.2021 17.02.2021

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/6446/reports/0mw77yaHtk.pdf
78 20209176608 18.09.2020 21.09.2020 19.10.2020
: http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/6608/reports/iFupfIYmUu.pdf
05.01.2021 09.02.2021

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/6608/reports/SvY01sOXVV.pdf
79 г- 볿 - 202010206780 21.10.2020 22.10.2020 18.11.2020
:
http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/6780/reports/VgGWgUh2-a.pdf
01.12.2020 06.01.2021

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/6780/reports/0APfPKz2v7.pdf
80 Գ 202010306859 03.11.2020 04.11.2020 01.12.2020
: http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/6859/reports/89y9V94h68.pdf
22.12.2020 28.01.2021

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/6859/reports/SGP1wZX4Xz.pdf
81 "-" 20201217023 03.12.2020 04.12.2020 04.01.2021

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/7023/reports/d-ZpVrKVmZ.pdf
07.10.2021 11.11.2021

г :

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/7023/reports/b6APlr7sAT.pdf
82 -ϲ˔ 202012117119 15.12.2020 16.12.2020 16.01.2021

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/7119/reports/4VPPY_38FG.pdf
11.03.2021 14.04.2021

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/7119/reports/WI7fZCRq0h.pdf
83 ϻ 202012177148 18.12.2020 21.12.2020 20.01.2021
: http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/7148/reports/qkF4fTWhin.pdf
22.02.2021 29.03.2021

:

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/7148/reports/I4_2ZzZs9f.pdf
84 202012167145 18.12.2020 21.12.2020 20.01.2021
85 202012167144 18.12.2020 21.12.2020 20.01.2021
86 в ²Ļ 202012247199 29.12.2020 30.12.2020 28.01.2021
 
   
   
| 䳿 | - | | |
Copyright 2006-2022
г . Development by Freesia 2007.