ГОЛОВНА Останні події Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Природоохоронні програми та стратегії

Національна стратегія управління відходами

Розпорядження голови Кабінету Міністрів України від 08.12.2017 №820-р „Про схвалення Національної стратегії  управління відходами в Україні до 2030 року”

Розпорядження голови облдержадміністрації від 04.12.2017 №716 „Про затвердження складу робочої групи  з підготовки пропозицій до Національного плану управління відходами

Методичні рекомендації з розроблення регіональних планів управління відходами

Регіональний план управління відходами Рівненської області на період до 2030 року 1-3 розділи

 ОГОЛОШЕННЯ про початок роботи над проєктом
Регіонального плану управління відходами Рівненської області

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації повідомляє про початок роботи над проєктом регіонального плану управління відходами Рівненської області.

Регіональний план управління відходами це документ державного планування, що містить комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на забезпечення сталого управління відходами в регіоні з урахуванням принципів співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, сформованих на підставі оцінки поточного стану сфери управління відходами та розроблених моделей.

Відповідно до Національного плану управління відходами до 2030 року передбачено розроблення та затвердження в установленому законом порядку регіональних планів управління відходами. Регіональний план управління відходами – є деталізацією Національного плану управління відходами, в свою чергу місцеві плани управління відходами – це деталізація регіонального плану на рівні громад та підґрунтя для інвестицій.

Region_plan_vidxodi.jpg 

 Проєкт розробляється на виконання пункту 2 частини першої статті 25 та частини другої статті 51 Закону України “Про управління відходами”, який вступив в дію 09.07.2023 та докорінно змінив систему управління відходами в Україні, запроваджує систему розширеної відповідальності виробника, сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу і відновлення відходів, у тому числі зменшення обсягів їх захоронення.

Механізм розроблення та затвердження регіональних планів визначено постановою Кабінету Міністрів України 30.06.2023 за № 667 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами».

Розроблення регіонального плану управління відходами в Рівненській області передбачено Обласною програмою охорони навколишнього природного середовища на 2022-2026 роки, яка затверджена  розпорядженням голови обласної дер­ж­авної адміністрації – начальником обласної військової адміністрації від 27.06.2022 за № 165, зі змінами.

Робоча група з підготовки пропозицій до проєкту регіонального плану управління відходами в Рівненській області утворена розпорядженням голови обласної державної адміністрації – начальником обласної військової адміністрації від 16.11.2023 за № 586.

Пропозиції до проєкту регіонального плану управління відходами Рівненської області приймаються у письмовому виді з обґрунтуванням на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації: 33028, вул. Саймона Сміта, 20, м. Рівне; електронна пошта: info@ecorivne.gov.ua.

Телефон для довідок: 26-47-23

Строки подання пропозицій до 25.05.2024 року.

 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2024 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.