ГОЛОВНА Останні події Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Доступ до публічної інформації

Переліки документів, що містять публічну інформацію

 

Документи, що містять публічну інформацію

Підрозділ Депар­та­мен­ту, що володіє публічною інформацією

Підрозділ веб-порталу Департаменту та змилка на нього, де розміщена публічна інформація

1

Порядки надання, адмініст­ра­тивних послуг, перелік та інформаційні кар­т­ки адміністра­тив­­них послуг, реєстри наданих адміністративних послуг

Сектор дозвільної діяльності (каб.11)

Розділ „Адміністративні послуги”

http://ecorivne.gov.ua/enviromental_dozvil/

2

Реєстри оцінки впливу на довкіл­ля та звіти щодо проходження оцінки впливу на довкілля

Відділ оцінки впливу на довкілля (каб.11)

Розділ „Оцінка впливу на довкілля”

http://ecorivne.gov.ua/environmental_assessment/

3

Реєстри докумен­тів, що проходять стратегічну еко­логічну оцінку та звіти щодо про­ходження страте­гічної екологічної оцінки

Відділ оцінки впливу на довкілля (каб.11)

Розділ „Стратегічна екологічна оцінка”

http://ecorivne.gov.ua/strategichna_ecoosinka/

 

4

Природоохоронні програми, стратегії та звіти про їх виконання

Відділ заповід­ної справи, еко­логіч­ної мережі, моні­то­­рингу та приро­до­охо­ронних заходів (каб.10)

Розділ „Природоохоронні програми та стратегії”

http://ecorivne.gov.ua/environmental_program/

5

Переліки природо­охоронних захо­дів, використання коштів природо­охо­ронних фондів

Відділ заповід­ної справи, еко­логіч­ної мережі, моні­то­­рингу та приро­до­охо­ронних заходів (каб.10)

Розділ „Природоохоронні заходи з фондів ОНПС”

http://ecorivne.gov.ua/environmental_economic/

6

Природно-заповідний фонд області в цілому, в розрізі районів, нові обєкти

Відділ заповід­ної справи, еко­логіч­ної мережі, моні­то­­рингу та приро­до­охо­ронних заходів (каб.10)

Розділ „Заповідні обєкти Рівненщини”

http://ecorivne.gov.ua/reserve/

 

7

Місячні огляди стану довкілля області

Відділ заповід­ної справи, еко­логіч­ної мережі, моні­то­­рингу та приро­до­охо­ронних заходів (каб.10)

Розділ „Моніторинг довкілля”

http://ecorivne.gov.ua/environmental_bulletin/

8

Річні Доповіді про стан навколишнього природного середовища

Відділ заповід­ної справи, еко­логіч­ної мережі, моні­то­­рингу та приро­до­охо­ронних заходів (каб.10)

Розділ „Доповідь про стан довкілля області”

http://ecorivne.gov.ua/report_about_environment/

 

9

Порядок укладання договору оренди водних обєктів та перегляду раніше укладених договорів, переліки земель водного фонду під водними обєктами на  земельні торги

Відділ раціонального використання природних ресурсів (каб.6)

Розділ „Оренда водних обєктів”

http://ecorivne.gov.ua/environmental_water_objects/

 

10

Проекти рішень обласної ради та розпоряджень облдержадміністрації, що розроблені департаментом, природоохоронних програм, переліків природоохоронних заходів

Відділ раціонального використання природних ресурсів (каб.6) Відділ заповід­ної справи, еко­логіч­ної мережі, моні­то­­рингу та приро­до­охо­ронних заходів (каб.10)

Розділ „Регуляторна діяльність та громадське обговорення”

http://ecorivne.gov.ua/regular_activiti/

 

 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2022 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.