ГОЛОВНА
Останні події
Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Останні події

Огляд стану довкілля за квітень 2018 року

Стан атмосферного повітря

У квітні 2018 року високого рівня забруднення атмосферного повітря не спостерігалось. Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) пріоритетними речовинами дещо зменшився в порівнянні з минулим роком і становив 7,2 (ІЗА у квітні 2017 року становив 8,2).

Значення середньомісячних концентрацій забруднювальних речовин в цілому у місті Рівне не перевищували середньо добову ГДК, за винятком оксиду вуглецю, фтористого водню та формальдегіду, середньодобові концентрації яких перевищували середньодобові гранично-допустимі концентрації в 1,4, 1,5 та 2 рази відповідно. В порівнянні з квітнем минулого року ситуація дещо покращилась, де перевищення середньодобових гранично-допустимі концентрації спостерігались за трьома забруднювальними речовинами: діоксидом азоту в 1,6 рази, фтористим воднем в 1,8 рази та формальдегідом в 2,7 рази.

В окремих випадках, при несприятливих погодних умовах, максимальні концентрації забруднювальних речовин у атмосферному повітрі перевищували максимально-разові ГДК за пилом, оксидом вуглецю, сірководнем, фенолом, фтористим та хлористим воднем.

Випадків високого забруднення з перевищенням середньо добових та максимально-разових ГДК більше ніж у 5 разів, не спостерігалось. Кислотність атмосферних опадів була в межах норми.

Радіаційний стан атмосферного повітря

У квітні 2018 року потужність експозиційної дози гамма - випромінювання в Рівненській області була дещо вищою за рівень минулого року: середнє значення становило 12,5 мкР/год (у квітні 2017 року 11,75 мкР/год), максимальне значення – 16 мкР/год (у квітні 2017 року 14 мкР/год), але не перевищували рівень природного фону. Появи „свіжих” радіоактивних продуктів не зареєстровано.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Рівненській АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.

Стан поверхневих вод

На р. Горинь перевищення спостерігались у пункті 8 км вище смт Оржів за хромом шестивалентним; у пункті 2 км нижче скиду стічних вод з очисних споруд ПАТ “Рівнеазот” за азотом нітритним, хромом шестивалентним і зростання вмісту зважених речовин; у пункті 1 км нижче смт Оржів, нижче скиду стічних вод з очисних споруд ТзОВ „ОДЕК-Україна” за БСК5, азотом амонійним, хромом шестивалентним; у пункті до і після скиду стічних вод з очисних споруд Гощанської дільниці РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” за БСК5, залізом загальним та спостерігався дещо знижений у воді розчинений кисень.

На р. Устя перевищення спостерігались у пункті 20,5 км вище м. Рівне за хромом шестивалентним; у пункті 2,5 км нижче м. Рівне за БСК5, азотом амонійним, азотом нітритним, хромом шестивалентним, СПАР, спостерігався знижений у воді розчинений кисень і зростання вмісту зважених речовин; у пункті до і після скиду стічних вод очисних споруд Квасилівської дільниці РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” за БСК5, залізом загальним та спостерігався знижений у воді розчинений кисень; у пункті до і після скиду стічних вод з очисних споруд м. Рівне за БСК5 та після скиду з очисних споруд за залізом загальним та зростання вмісту зважених речовин.

На р. Стир перевищення спостерігались у пункті вище м. Вараш (біля водозабору РАЕС) за БСК5, амонієм сольовим, залізом загальним; у пункті в межах с. Сопачів (нижче РАЕС) за БСК5, амонієм сольовим, залізом загальним.

На р. Льва перевищення спостерігались у пункті в межах с. Переброди Дубровицького району за БСК5, амонієм сольовим, залізом загальним.

Радіаційний стан поверхневої та стічної води АЕС

В квітні 2018 року у пунктах спостережень нижче Рівненської АЕС, у промислових стічних і зливових водах РАЕС, вище і нижче Хмельницької АЕС, в ставі-охолоджувачі ХАЕС питома активність 137Cs та 90Sr не перевищувала допустимих рівнів в жодній з відібраних проб.

Детальний інформаційно-аналітичний огляд стану довкілля області за квітень 2018 року надано у розділі „Моніторинг довкілля” даної веб-сторінки департаменту.

 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2023 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.