ГОЛОВНА
Останні події
Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Останні події

Огляд стану довкілля за липень 2018 року

Стан атмосферного повітря

У липні 2018 року високого рівня забруднення атмосферного повітря не спостерігалось. Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) пріоритетними речовинами залишився майже на рівні минулого року і становив 6,59 (ІЗА у липні 2017 року становив 6,1).

Значення середньомісячних концентрацій забруднювальних речовин в цілому у місті Рівне не перевищували середньо добову ГДК, за винятком оксиду вуглецю, фтористого водню та формальдегіду, середньодобові концентрації яких перевищували середньодобові гранично-допустимі концентрації в 1,25, 1,5 та 2,1 разу відповідно. В порівнянні з відповідним періодом минулого року ситуація дещо погіршилась, адже у липні 2017 року перевищення середньодобових гранично-допустимі концентрації спостерігались лише формальдегідом в 2,1 рази.

В окремих випадках, при несприятливих погодних умовах, максимальні концентрації забруднювальних речовин у атмосферному повітрі перевищували максимально-разові ГДК за оксидом вуглецю, сірководнем, фенолом, хлористим воднем.

Випадків високого забруднення з перевищенням середньо добових та максимально-разових ГДК більше ніж у 5 разів, не спостерігалось. Кислотність атмосферних опадів була в межах норми.

Радіаційний стан атмосферного повітря

У липні 2018 року середнє значення потужності експозиційної дози гамма - випромінювання в Рівненській області було майже на рівні минулого року становило 12,5 мкР/год (у липні 2017 року 11,75 мкР/год), максимальне значення – 16 мкР/год (у липні 2017 року 15 мкР/год), що нижче за рівень природного фону. Появи „свіжих” радіоактивних продуктів не зареєстровано.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Рівненській АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.

Стан поверхневих вод

На р. Горинь перевищення спостерігались у пункті 8 км вище смт Оржів, у пункті 2 км нижче скиду стічних вод з очисних споруд ПАТ “Рівнеазот” та у пункті 1 км нижче смт Оржів, нижче скиду стічних вод з очисних споруд ТзОВ „ОДЕК-Україна” за БСК5, хромом шестивалентним; у пункті до і після скиду стічних вод з очисних споруд Гощанської дільниці РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” за БСК5, залізом загальним та спостерігався дещо знижений у воді розчинений кисень та зріс вміст зважених речовин.

На р. Устя перевищення спостерігались у витоку річки та нижче  с. Дермань-1 БСК5, за у пункті 20,5 км вище м. Рівне за БСК5, азотом амонійним, азотом нітритним, хромом шестивалентним; у пункті до і після скиду стічних вод очисних споруд Квасилівської дільниці РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” за БСК5, залізом загальним та спостерігався знижений у воді розчинений кисень; в межах м. Рівне за БСК5, амонієм сольовим та нітритами, у пункті 2,5 км нижче м. Рівне за БСК5, азотом нітритним, хромом шестивалентним, спостерігався знижений у воді розчинений кисень і зростання вмісту зважених речовин; у пункті до і після скиду стічних вод з очисних споруд м. Рівне за БСК5, нітритами, залізом загальним, СПАР та зріс вміст зважених речовин, у пункті 4,5 км нижче м. Рівне за БСК5, амонієм сольовим, нітритами, зваженими речовинами; у гирлі річки за БСК5,, амонієм сольовим та нітритами.

На р. Стир перевищення спостерігались у пункті вище м. Вараш (біля водозабору РАЕС) за БСК5; у пункті в межах с. Сопачів (нижче РАЕС) за залізом загальним.

На р. Льва перевищення спостерігались у пункті в межах с. Переброди Дубровицького району за залізом загальним.

На р. Іква перевищення спостерігались у пункті в межах с. Іваннє Дубенського району за БСК5 та нітритами.

На озері Басів Кут перевищення спостерігались за БСК5 та зваженими речовинами.

Радіаційний стан поверхневої та стічної води АЕС

В липні 2018 року у пунктах спостережень вище і нижче Рівненської АЕС, у промислових стічних і зливових водах РАЕС, вище і нижче Хмельницької АЕС, в ставі-охолоджувачі та в зоні впливу ХАЕС питома активність 137Cs та 90Sr не перевищувала допустимих рівнів в жодній з відібраних проб.

 

Детальний інформаційно-аналітичний огляд стану довкілля області за липень 2018 року надано у розділі „Моніторинг довкілля” даної веб-сторінки департаменту.

 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2024 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.