ГОЛОВНА
Останні події
Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Останні події

До відома громадськості

20.03.2018 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (№ 2354, далі - Закон).
Закон імплементує Директиву 2001/42 ЄС про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля, передбачену Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, та Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, ратифікований Законом України від 01.07.2015 № 562.
Закон набрав чинності 12 квітня 2018 року та вводиться в дію з 12 жовтня 2018 року.
На виконання пунктів 6 та 7 частини першої статті 6 Закону Мінприроди затверджено Методичні рекомендації із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (далі - Методичні рекомендації), для використання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, спеціалістами і науковцями, залученими до консультацій, а також представниками громадськості, які будуть брати участь у стратегічній екологічній оцінці.
Методичні рекомендації затверджено наказом Мінприроди від 10.08.2018 № 296 та розміщено на офіційному веб-сайті міністерства за адресою: https://mehr.gov.ua/files/docs/nakazy/2018/nakaz_296.pdf.
Також звертаємо увагу на таке.
Пунктом 1 частини першої статті 1 Закону визначено термін громадськість як «одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об'єднання, організації або групи, зареєстровані на території, на яку поширюється дія документа стратегічного планування».
Водночас відповідно до пункту 8 статті 2 Протокол про стратегічну екологічну оцінку громадськість означає одну чи більше фізичних або юридичних осіб і, згідно з національним законодавством чи практикою, їхні об'єднання, організації або групи.
Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про міжнародні договори України» - «якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж; ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору».
Враховуючи вищезазначене, термін «громадськість» у Методичних рекомендаціях вживається відповідно до статті 2 Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, ратифікованого Законом України від 01 липня 2015 року, а саме: громадськість - одна чи більше фізичних або юридичних осіб і, згідно з національним законодавством чи практикою, їхні об'єднання, організації або групи.
Таким чином, при застосуванні Закону слід керуватись визначенням громадськості, передбаченим міжнародним договором - Протоколом про стратегічну екологічну оцінку.
Додатково, зазначаємо, що надання офіційних тлумачень нормативних положень законодавчих актів з метою встановлення їх однозначного праворозуміння і правозастосування на всій території держави виходить за межі повноважень Мінприроди, що діє відповідно до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 № 32.
 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2024 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.