ГОЛОВНА
Останні події
Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Останні події

Огляд стану довкілля за січень 2019 року

Стан атмосферного повітря

У січні 2019 року високого рівня забруднення атмосферного повітря не спостерігалось. Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) пріоритетними речовинами залишився на рівні минулого року і становив 6,25 (ІЗА у січні 2018 року становив 6,54).

Значення середньомісячних концентрацій забруднювальних речовин в цілому у місті Рівне не перевищували середньо добову ГДК, за винятком діоксиду азоту, фтористого водню та формальдегіду, середньодобові концентрації яких перевищували середньодобові гранично-допустимі концентрації в 1,1, 1,5 та 2,1 разу відповідно. Ситуація залишилась майже на рівні минулого року, адже у січні 2018 року перевищення середньодобових гранично-допустимі концентрації спостерігались за двома забруднювальними речовинами: фтористим воднем в 2,1 рази та формальдегідом в 1,6 рази.

В окремих випадках, при несприятливих погодних умовах, максимальні концентрації забруднювальних речовин у атмосферному повітрі перевищували максимально-разові гранично-допустимі концентрації за діоксидом азоту, сірководнем, фенолом, хлористим та фтористим воднем.

Випадків високого забруднення з перевищенням середньо добових та максимально-разових ГДК більше ніж у 5 разів не спостерігалось.

Радіаційний стан атмосферного повітря

У січні 2019 року середнє значення потужності експозиційної дози гамма - випромінювання в Рівненській області було дещо вищим ніж у минулому році і становило 12,75 мкР/год (у січні 2018 року – 12 мкР/год), максимальне значення – 18 мкР/год (у січні 2018 року - 14 мкР/год), що нижче за рівень природного фону. Появи „свіжих” радіоактивних продуктів не зареєстровано.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Рівненській АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.

Стан поверхневих вод

На р. Горинь перевищення спостерігались у пункті 8 км вище смт Оржів за БСК5; у пункті 2 км нижче скиду стічних вод з очисних споруд ПАТ “Рівнеазот”,  у пункті 1 км нижче смт Оржів й нижче скиду стічних вод з очисних споруд ТзОВ „ОДЕК-Україна” за БСК5, азотом амонійним, азотом нітритним, хромом шестивалентним; у пункті до і після скиду стічних вод з очисних споруд Гощанської дільниці РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” за БСК5, залізом загальним та спостерігався дещо знижений вміст у воді розчиненого кисню.

На р. Устя перевищення спостерігались у пункті 20,5 км вище м. Рівне за БСК5, азотом амонійним, хромом шестивалентним; у пункті 2,5 км нижче м. Рівне за БСК5, азотом амонійним, азотом нітритним, хромом шестивалентним; у пункті до і після скиду стічних вод очисних споруд Квасилівської дільниці РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” за БСК5, залізом загальним та спостерігався знижений вміст у воді розчиненого кисеню; у пункті до і після скиду стічних вод з очисних споруд м. Рівне за БСК5, СПАР та залізом загальним.

Радіаційний стан поверхневої та стічної води АЕС

В січні 2018 року у пунктах спостережень нижче Рівненської АЕС, у промислових стічних і зливових водах РАЕС, вище і нижче Хмельницької АЕС, в ставі-охолоджувачі ХАЕС питома активність 137Cs та 90Sr не досліджувалась.

Детальний інформаційно-аналітичний огляд стану довкілля області за січень 2019 року надано у розділі „Моніторинг довкілля” даної веб-сторінки департаменту.

 

 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2024 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.