ГОЛОВНА
Останні події
Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Останні події

Огляд стану довкілля за вересень та 3 квартал 2019 року

Стан атмосферного повітря

У вересні 2019 року високого рівня забруднення атмосферного повітря не спостерігалось. Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) пріоритетними речовинами збільшився в порівнянні з минулим роком і становив 8,25 (ІЗА у вересні 2018 року становив 6,04).

Значення середньомісячних концентрацій забруднювальних речовин в цілому у місті Рівне не перевищували середньо добову ГДК, за винятком пилу, діоксиду азоту, фтористого водню та формальдегіду, середньодобові концентрації яких перевищували середньодобові гранично-допустимі концентрації в 1,1, 1,1, 1,5 та 2,9 разу відповідно. Ситуація дещо погіршилась у порівнянні з минулим роком. У вересні минулого року перевищення середньодобових гранично-допустимі концентра­ції спостеріга­лись лише за двома забруднювальними речовинами: формальдегідом в 2,2 рази та фтористим воднем в 1,3 рази.

В окремих випадках, при несприятливих погодних умовах, максимальні концентрації забруднювальних речовин у атмосферному повітрі перевищували максимально-разові гранично-допустимі концентрації за сірководнем, фенолом, хлористим та фтористим воднем.

Випадків високого забруднення з перевищенням середньо добових та максимально-разових ГДК більше ніж у 5 разів, не спостерігалось.

Кислотність атмосферних опадів була в межах норми.

Радіаційний стан атмосферного повітря

У вересні 2019 року середнє значення потужності експозиційної дози гамма - випромінювання в Рівненській області було дещо вищим в порівнянні з минулим роком і становило 13,5 мкР/год (у вересні 2018 року – 12,5 мкР/год), максимальне значення – 18 мкР/год (у вересні 2018 року - 17 мкР/год), що нижче за рівень природного фону. Появи „свіжих” радіоактивних продуктів не зареєстровано.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Рівненській АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.

Стан поверхневих вод

На р. Горинь перевищення спостерігались у пункті 8 км вище смт Оржів за БСК5, азотом амонійним, азотом нітритним та хромом шестивалентним; у пункті 2 км нижче скиду стічних вод з очисних споруд ПАТ “Рівнеазот” за БСК5, азотом амонійним, азотом нітритним, хромом шестивалентним; у пункті 1 км нижче смт Оржів, нижче скиду стічних вод з очисних споруд ТзОВ „ОДЕК-Україна” за азотом нітритним, хромом шестивалентним; у пункті до і після скиду стічних вод з очисних споруд Гощанської дільниці РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” за БСК5, залізом загальним та спостерігався дещо знижений вміст розчиненого у воді кисню.

На р. Устя перевищення спостерігались у пункті 20,5 км вище м. Рівне за азотом амонійним, азотом нітритним та хромом шестивалентним; у пункті 2,5 км нижче м. Рівне за БСК5, азотом амонійним, азотом нітритним, хромом шестивалентним, спостерігався низький вміст розчиненого у воді кисню; у пункті до і після скиду стічних вод очисних споруд Квасилівської дільниці РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” за БСК5, залізом загальним, спостерігався знижений вміст розчиненого у воді кисню; у пункті до і після скиду стічних вод з очисних споруд м. Рівне за БСК5, зріс вміст зважених речовин.

На р. Слонівка перевищення спостерігались у пункті вище та нижче скиду з очисних споруд КП „Комунальник” Радивилівської міської ради за БСК5, спостерігався дуже низький вміст розчиненого у воді кисню; у пункті в межах с. Сестрятин Радивилівського району за БСК5, спостерігався дуже низький вміст розчиненого у воді кисню; відмічено явища загибелі риби.

На ставі в с. Сестрятин Радивилівського району спостерігались перевищення за БСК5, амонієм сольовим, спостерігався дуже низький вміст розчиненого у воді кисню; відмічено явища загибелі риби.

Радіаційний стан поверхневої та стічної води АЕС

В вересні 2019 року у пунктах спостережень питома активність 137Cs та 90Sr не досліджувалась.

Детальний інформаційно-аналітичний огляд стану довкілля області за вересень 2019 року надано у розділі „Моніторинг довкілля” даної веб-сторінки департаменту.

 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2024 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.