ГОЛОВНА
Останні події
Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Останні події

Підсумки роботи за 2020 рік

Робота Рівненської обласної державної адміністрації у сфері охорони довкілля протягом 2020 року

 

З метою виконання основних завдань щодо охорони та захисту довкілля  Рівненською обласною державною адміністрацією та департаментом екології та природних ресурсів протягом 2020 року проводилась відповідна робота спрямована на покращення екологічної ситуації в області.

Так, на початку 2020 року в Рівненській області розпочата робота зі ство­рення біосферного резервату «Прип’ятське Полісся» в рамках міжнарод­ного проєкту «Полісся – дика природа без кордонів: збереження одного з найбіль­ших у Європі природних регіонів». Біорезерват створюється на території України (Рівненщина, Волинь і Житомирщина) та Білорусі і впроваджується за підтримки Франкфуртського зоологічного товариства та частково Програми вразливих ландшафтів (ELP).

У нашій області проєкт буде реалізовуватися у Зарічненському, Володи-мирецькому, Дубровицькому, Сарненському та Рокитнівському районах.

Представники деартаменту прийняли участь у зустрічі робочої групи щодо створення біорезервату, яка була проведена у Зарічненському районі вико­навцем проекту на Україні – Українським товариством охорони птахів за координації Міндовкілля України. В рамках проекту Нобельський національ­ний природний парк отримав від Українського товариства охорони птахів нове сучасне оснащення для застосування в роботі.

Рішеннями сесії Рівненської обласної ради від 21.08.2020 року № 1773 та № 1774 з метою охорони та збереження природно-територіальних комп­лексів та ділянок лісу із наявністю рідкісних видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги України, оголошено два нових об’єкти ПЗФ – лісовий заказник місцевого значення «Обурок» у Рівненському районі (51 га) та комплексну пам’ятку при­роди місцевого значення «Корецько­монастирська» у Корецькому районі (16,3 га).

В результаті до мережі природно-заповідного фонду області станом на 01.11.2020 року віднесено 317 територій та об’єктів загальною площею 203,6 тис. га, що скла­дає 10,16 % від загальної площі області, в тому числі 28 об’єктів загально­дер­жав­ного значення (90,3 тис. га) та 289 об’єктів місцевого значення (113,3 тис. га).

Крім того, погоджено наукове обґрунтування та направлені до Міндовкілля України матеріали для підготовки Указу Президента України щодо створення національного природного парку «Пуща Радзівіла» у Рокитнівському районі (24,3 тис. га).

Також, для підготовки Указу Президента України стосовно розширення території Рівненського природного заповідника в межах Володимирецького та Рокит­нівського районів, шляхом включення до його складу земель загальною площею 2289,4 га, до землекористувачів направлено необхідні матеріали на погодження.

 

Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», прийнятий Верховною Радою 23.05.17 (№ 2059-VIII) на Україні впроваджено нову європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) замість екологічної експертизи, що була перед­бачена Законом «Про екологічну експертизу» і втратила чинність. Закон впро­ваджує зобов’язання, передбачені Угодою про асоціацію з ЄС, а також дозволить забез­печити на належному рівні виконання Україною низки інших міжнародних зобов’язань.

Процедура ОВД спрямована на попередження та запобігання шкоди довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

На веб-сайті департаменту екології та природних ресурсів ведеться Єдиний ре­єстр з оцінки впливу на довкілля (Рівненська область), до якого протягом 2020 року прийнято 24 повідомленння про плано­ва­ну діяльність, яка підлягає ОВД.

Протягом 2020 року проведено 20 громадських обговорень Звітів з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності та організовано та проведено 6 гро­ма­д­­ських слухань (тимчасово в зв’язку зі змінами до Закону  України  «Про оцін­ку впливу на довкілля» на період дії карантину коронавірусної хвороби громадські слухання не проводились).

Зокрема, в 2020 році департаментом видано звіти про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 19 юридичним особам, діяльність яких має помітний вплив на економічний розвиток області та на покращення соціального стану населених пунктів області, зокрема:

- ТОВ „ТЕХНОПРИВІД ІНВЕСТ ГРУП” щодо реконструкції промислового комплексу будівель і споруд під підприємство деревообробної промисловості в с. Городок Рівненського району Рівненської області;

- УКБ виконкому Рівненської міської ради з проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану Басівкутського водосховища в місті Рівному (будівництво);

- ТОВ „ВІНД ПОЛІССЯ ЕНЕРДЖІ” щодо будівництва вітроелектро­станції (ВЕС) у Володимирецькому районі;

- ДП НАЕК „Енергоатом” ВП „Рівненська АЕС” щодо видобування питних підземних вод для централізованого водопостачання м. Вараш, с. Заболоття та ВП „Рівненська АЕС”;

- КП „Клесівводоканал” щодо реконструкції очисних споруд в смт Клесів Сарненського району;

- ПАТ „Рівнеобленерго” щодо будівництва двох ліній електропередач напругою 110 кВ, та інші.

12 жовтня 2018 року в Україні вступив в дію Закон „Про стратегічну екологічну оцінку”, прийнятий Верховною Радою України  20 березня 2018 року № 2354-VIII.

Впровадження стратегічної екологічної оцінки є частиною Національного плану дій щодо державної політики України та пункту 1688 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це систематичний процес виявлення, аналізу та подальшого врахування екологічних факторів і можливих екологічних наслідків при розробленні державних, місцевих чи галузевих програм.

До департаменту надійшло 52 заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки для проєктів документів державного планування місцевого та регіонального рівня. Розглянуто та надано пропозиції і зауваження до 53 заяв про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки для проєктів документів державного планування місцевого та регіонального рівня.

Прийнято 64 проєкти документів державного планування та 64 звіти про стратегічну екологічну оцінку Розглянуто та надано пропозиції та зауваження до 61 звіту про стратегічну екологічну оцінку для 61 проєкту документів державного планування місцевого та регіонального рівня з метою недопущення в майбутньому  негативного впливу на довкілля, зокрема:

- детальний план території для реконструкції  промислового комплексу під підприємство деревообробної промисловості на території Городоцької сільської ради Рівненської області;

- детальний план території для розміщення та будівництва об’єктів вітряної енергетики на території Берестівської, Довговільської та Любахівської сільських рад (за межами насалених пунктів) Володимирецього району;

- детальний план території підприємства по переробці та зберіганню зернових культур по вул.Центральна,22 с. Русивель Гощанського району, а також  ціла низка Генеральних планів та планів зонування населених пунктів Рівненської області;

- генеральний план та план зонування території  населеного пункту с. Мирне Костопільського району Рівненської області;

- Генеральний план та план зонування території села Тараканів Дубенського району Рівненської області;

- схеми землеустрою і техніко-економічних обгрунтувань використання та охорони земель частини території Рокитнівського району Рівненської області (Старосільська сільська рада).

Загалом за 2020 рік департаментом розглянуто 172 містобудівні документації.

         Забезпечення виконання заходів Обласної програми охо­рони навколиш­нього природного середовища на 2017-2021, схвалена розпоряд­женням голови облдер­ж­адміністрації від 24.01.2017 № 24 зі змінами, затверджена ріше­нням обласної ради від 17.03.2017 № 482 зі змінами (надалі – Програма ОНПС) та Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду та формування регіональної екологічної мережі Рівненської області на 2010 - 2020 роки, схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 02.09.2009 № 323 зі змінами, затверджена рішенням обласної ради від 25.09.2009 № 1330 зі змінами (надалі – Програма ПЗФ), здійснюється більшою мірою за рахунок коштів обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

Для забезпечення впровадження пріоритетних для області проєктів щодо будівництва, реконструкції об’єктів та виконання заходів у сфері охорони довкілля, головою обласної ради 13.07.2020 року був затверджений «Перелік природоохо­ронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду в 2020 році» на загальну суму 18,0 млн. грн. (надалі – Перелік).

Згідно Переліку на виконання Програми ОНПС передбачено виконання 10 заходів на 17918,8 тис. грн., на виконання Програми ПЗФ – 1 заходу на 95,0 тис. грн. В результаті профінансовано 6 заходів з  Програми ОНПС на 9746,6 тис. грн. (з урахуванням субвенції зі Здолбунівського району) та 94,5 тис. грн. на виконання Програми ПЗФ.

З місцевих природоохоронних фондів в 2020 році профінансовано 81 захід на загальну суму 4,8 млн. грн.

Завдяки ефективній роботі департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації, протягом 2020 року, відповідно до делего­ваних повноважень, в результаті проведення земельних торгів, поновлення договорів оренди, тощо, укладено 13 договорів оренди водних об’єктів, 1 дого­вір оренди землі, а також переглянуто 5 договорів оренди земель водного фонду і водних об’єктів згідно з вимогами податкового,  земельного та законо­дав­ства у сфері водних ресурсів, чим забезпечено надходження додаткових кош­тів до місцевих бюджетів за рахунок орендної плати на загальну суму 477 563 грн на рік, в тому числі за земельні ділянки – 435 194 грн, за водний простір – 42 369 грн.

Включено до переліку земель водного фонду під водними об'єктами, права оренди на які можуть бути реалізовані шляхом проведення земельних торгів, 6 земельних ділянок загальною площею 37,9 га для рибогосподарських потреб, та забезпечено погодження Державним агентством водних ресурсів України 21 паспорта водного об’єкта.

Також, за 2020 рік підготовлено 206 розпоряджень голови облдержадмі­ні­страції і 4 доручення заступника голови облдержадміністрації щодо передачі у власність або у користування земель водного фонду, лісогосподарського призначення, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення державної власності.

Для оперативного інформування населення про стан довкілля області департаментом екології та природних ресурсів розробляються щомісячні та квартальні інформаційно-аналітичні огляди, які оприлюднюються на веб-сайті департаменту.

Крім того, для доступу громадськості до екологічної інформації, спеціалістами департаменту екології та природних ресурсів систе­ма­тизовано та узагальнено матеріали цілого ряду установ, підприємств та організацій області, в результаті чого видано «Доповідь про стан навколишнього природ­но­го середовища Рівненської області у 2019 році», яку безкоштовно розповсюджено у бібліотеки, школи, громадські організації, тощо. Зазначену Доповідь також оприлюднено на сайті депар­таменту екології та природних ресурсів.

 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2024 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.