ГОЛОВНА
Останні події
Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Останні події

Огляд стану довкілля за квітень 2021 року

Стан атмосферного повітря

У квітні 2021 року високого рівня забруднення атмосферного повітря не спостерігалось. Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) пріоритетними речовинами збільшився в порівнянні з минулим роком і становив 6,3 (ІЗА у квітні 2020 року становив 4,2).

Значення середньомісячних концентрацій забруднювальних речовин в цілому у місті Рівне не перевищували середньо добову ГДК, за винятком фтористого водню та формальдегіду, середньодобові концентрації якого перевищували середньодобові гранично-допустимі концентрації в 1,6 та 1,7 рази відповідно. Ситуація дещо погіршилась в порівнянні з минулим роком. У квітні минулого року перевищення середньодобових гранично-допустимі кон­цен­трації спостерігались за формальдегідом в 1,7 разу.

В окремих випадках, при несприятливих погодних умовах, максимальні концентрації забруднювальних речовин у атмосферному повітрі перевищували максимально-разові гранично-допустимі концентрації за діоксидом азоту, фенолом, сірководнем, фтористим та хлористим воднем.

Випадків високого забруднення з перевищенням середньо добових та максимально-разових ГДК більше ніж у 5 раз, не спостерігалось.

Кислотність атмосферних опадів була в межах норми.

Радіаційний стан атмосферного повітря

У квітні 2021 року середнє значення потужності експозиційної дози гамма - випромінювання в Рівненській області було дещо вищим в порівнянні з минулим роком і становило 13,25 мкР/год (у квітні 2020 року – 12,5 мкР/год), максимальне значення – 17 мкР/год (у квітні 2020 року - 15 мкР/год), що нижче за рівень природного фону. Появи „свіжих” радіоактивних продуктів не зареєстровано.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Рівненській АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.

Стан поверхневих вод

На р. Горинь перевищення спостерігались у пункті до і після скиду стічних вод з очисних споруд Гощанської дільниці РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” за БСК5 та спостерігався дещо знижений вміст розчиненого у воді кисню; у пункті 2,5 км нижче смт Оржів, нижче скиду стічних вод з очисних споруд ТзОВ „ОДЕК-Україна” перевищень не зафіксовано.

На р. Устя перевищення спостерігались у пункті 2,5 км нижче м. Рівне за БСК5, азотом амонійним, азотом нітритним; у пункті до і після скиду стічних вод очисних споруд Квасилівської дільниці РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” за БСК5, залізом загальним, спостерігався знижений вміст розчиненого у воді кисню; у пункті до і після скиду стічних вод з очисних споруд м. Рівне за БСК5.

На р. Прип’ять перевищення спостерігались у пункті в межах с. Сенчиці Зарічненського району за  амонієм сольовим, залізом загальним.

На р. Стир перевищення спостерігались у пункті в межах смт Зарічне за нітритами, залізом загальним, спостерігався знижений вміст розчиненого у воді кисню.

На р. Горинь перевищення спостерігались у пункті в межах с. Висоцьк Дубровицького району за залізом загальним, спостерігався знижений вміст розчиненого у воді кисню.

На р. Ствига перевищення спостерігались у пункті в межах с. Познань Рокитнівського району за амонієм сольовим, залізом загальним.

На р. Льва перевищення спостерігались у пункті в межах с. Переброди Дубровицького району за  амонієм сольовим, залізом загальним.

На р. Іква перевищення спостерігались у пункті вище с. Сапанівчик, біля гідротехнічної споруди за БСК5, нітритами, спостерігався знижений у воді розчинений кисень.

Радіаційний стан поверхневої та стічної води АЕС

В квітні 2021 року у прикордонних пунктах спостережень питома активність 137Cs (0,0741-0,1111 Бк/дм3) та 90Sr (0,0037-0,0137 Бк/дм3) не перевищувала допустимих рівнів 2 Бк/дм3 в жодній з відібраних проб.

 

Детальний інформаційно-аналітичний огляд стану довкілля області за квітень 2021 року надано у розділі „Моніторинг довкілля” даної веб-сторінки департаменту.

 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2024 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.