ГОЛОВНА
Останні події
Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Останні події

7 липня - день працівників природно-заповідної справи

        Враховуючи вагомий внесок працівників природно-заповідної сфери у збереження та відновлення біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, Президент України своїм Указом від 18 серпня 2009 № 629/2009 заснував День працівника природно-заповідної справи 7 липня. Перед людською спільнотою сьогодні особливо гостро постало питання відновлення природних ресурсів, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. Однією  із спроб покращення ситуації є  створення заповідних територій різних категорій. Нині об'єкти природно-заповідного фонду  мають не тільки природоохоронне, а й важливе наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення.

      До мережі природно-заповідного фонду Рівненської області станом на 01.07.2021 р. віднесено 317 територій та об’єктів загальною площею 203,6 тис. га, що складає 10,16 % від загальної площі області, в тому числі 28 об’єктів загальнодержавного значення площею 90,3 тис. га та 289 об’єктів місцевого значення площею 113,3 тис. га.

       Найбільш визначні об’єкти природно-заповідного фонду області:

Рівненський природний заповідник загальною площею 42,3 тис. га - є най­біль­шим в Україні і складається з чотирьох масивів, розташованих на території Воло­димирецького, Дубровицького, Рокитнівського, Сар­ненського районів. До складу заповідника входять найкрасивіші озера українського Полісся – Сомине та Біле та вод­но-болотні угіддя міжнародного значення «Переброди», «Сира Погоня», «Сомине», «Біле озеро та Коза-Березина».

Національний природний парк «Дермансько-Острозький», площею 5448,3 га знаходиться на території Острозького та Здолбунівського районів, займає вузьку частину Малого Полісся, затиснуту між Мізоцьким кряжем та Кременецькою височиною. Парк створений з метою збереження цінних природних територій та історико-культурних комплексів і об’єктів; створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів.

Нобельський національний природний парк загальною площею 25318,81 га знаходиться на території Зарічненського району, до складу парку входять типові та унікальні природні комплекси Західного Полісся, які мають природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.

Три регіональні ландшафтні парки:

«Прип’ять-Стохід», площею 21,6 тис.  га, знаходиться на території За­річ­ненського району, представляє один з унікальних природних комплексів як в Україні, так і у Східній Європі, адже тут зливаючись річки Прип’ять та Стохід нагадують дельту Дунаю.

«Надслучанський», площею 17,2 тис. га, знаходиться на території Березнівсь­кого району, з унікальними краєвидами «надслучанської Швейцарії».

«Дермансько-Мостівський», площею 19,8 тис. га, знаходиться на території Здолбу­нівського району. Створення парку дозволило при збереженні традиційного господарювання одночасно розвивати нові види діяльності – рекреацію та туризм, а також сприяти збереженню унікальних типових природних комплексів, історично-культурних пам’яток старовинного Дерманя та інших населених пунктів.

Державний дендрологічний парк Березнівського лісового коледжу, площею 29,5 га в м. Березне, де зростає близько 750 видів рослин, з них 16 видів занесено до Червоної книги України. Окрім характер­них для цієї зони рослин, тут ростуть екзотичні представники Далекого Сходу, Сибіру, Криму, Кавказу, Середньої Азії, Америки, Японії і Китаю.

Рівненський зоологічний парк, площею 11,6 га в м. Рівне - є особли­вим природним комплексом в системі міста, що поєднує в собі природне середо­вище і штучні споруди та служить для утримання різних видів тварин в умовах неволі. Основними завдан­нями, які постають перед зоопарком, є утримання та демон­страція живих представ­ників дикої фауни, освітня та виховна робота, збереження і розведення рідкісних, зникаючих видів тварин, науково-дослідницька робота з вивчення біології диких тварин. В зоопарку утримується 186 видів тварин, з яких 10 видів занесені до Червоної книги України.

 

 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2024 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.