ГОЛОВНА
Останні події
Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Останні події

Засідання науково-технічної ради Рівненського природного заповідника

18.12.2014 в м. м. Сарни, урочище „Дубки-розвилка" (в адмінприміщенні Рівненського природного заповідника) відбулось засідання науково-технічної ради Рівненського природного заповідника.

 На засідання були присутні члени науково-технічної ради -   директор та представники Рівненсь­кого природного запо­відника, представники департаменту екології та природних ресурсів облдержадмі­ністра­ції, Сарненського районного відділу освіти, перший заступник начальника обласного управління лісового та мисливського господарства, науковці: інституту екології Карпат, НУВГП, РДГУ.

Запрошені  - представники ДП „Волиньторф", проектної ор­гані­за­ції ДП „НДПІ Містобудування", Українського нау­ково-дослідного інституту лісового господарства та агро­лісоме­ліо­рації, Національного тех­нічного університету України „Київський політехнічний ін­ститут" (НТУУ КПІ), НПП „Припять-Стохід". Всього 22 особи

В ході засідання розлядались питання щодо результатів наукових досліджень природних ком­плексів та еколого-просвітницьких заходів за 2014 рік, планів засідань науково-технічної ради, науково-технічних заходів на вико­нання теми „Літопис природи", еколого-освітніх і санітарно-оздоровчих заходів на 2015 р., а також вплив розробки родовищ торфу ДП „Волиньторф" на екосистеми болотного масиву „Коза-Березина".

За результатми засідання були погоджено та рекомендовано до затвердження план засідань науково-технічної ради Рівненського природного заповідника на 2015 рік; план науково-технічних заходів на виконання теми „Літопис природи" на 2015 рік; план проведення еколого-освітніх і санітарно-оздоровчих заходів на 2015 рік; доповнення до лімітів на наукову діяльність на 2015 рік; а також перед заповідником поставлені задачі активізувати діяльність щодо дослідження наслідків антропоге­н­ного впливу на територію заповідника; провести дослід­же­ння та активізувати роботу з підготовки наукових обгрунтувань і експерт­них висновків щодо приведення площі заповідника у відповідність до Указу Президента; рекомендувати створення моніторингових ділянок заповідника з різними ознаками санітарного стану лісів; рекомендувати  до затвердження Проект організації та охорони природних комплексів Рівненського природного заповідника після внесення відповідних правок та висловлених пропозицій.

Вважаючи, що розробка родовищ торфу ДП „Волиньторф" одно­знач­но матиме вплив на екосистеми болотного масиву „Коза-Березина" надати підготовлені та озвучені на раді висновки та обгрунтування для Департаменту екології та природних ресурсів з метою не видачі довідки на розробку даного родовища

 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2024 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.