ГОЛОВНА
Останні події
Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Останні події

17 червня - Міжнародний день боротьби з опустелюванням

  17 червня – відзначається людством як всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами. Цього року він проходитиме під гаслом: "Безкоштовної їжі не буває! Інвестуй у здорові грунти!"

Саме 17 червня 1994 р. в м. Парижі (Франція) була прийнята Конвенція ООН про боротьбу з опустелювання. Не дивлячись на назву, Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням не стосується процесу утворення чи розширення пустель як таких. Її метою є консолідація світових зусиль для боротьби з різними видами деградації земель під впливом природних та антропогенних чинників. Саме тому, в 2002 р. Україна приєдналася до Конвенції (Закон від 4 липня 2002 р. №61-IV). Генеральна Асамблея ООН резолюцією від 19.12.2007 №62/195 проголосила Декаду ООН щодо пустель та опустелювання (2010-2020 роки, а резолюцією від 20.12.2013 № 68/232 - 2015 рік Міжнародним роком грунтів.

           Від стану земель значною мірою залежить екологічна ситуація у Рівненській області. Найвищі показники сільськогосподарської освоєності території мають центральні і південні райони Рівненщини. Ступінь розораності сільськогосподарських земель значною мірою характеризує їх екологічну стійкість. Розораність сільгоспугідь області досягає 70%. Крім того, розорювання та інтенсивна експлуатація осушених органогенних і мінеральних ґрунтів легкого гранулометричного складу призвело до активного розвитку вітрової ерозії та інших негативних наслідків, адже в області знаходяться значні площі осушених земель. 

  За останніх п’ять років, починаючи з 2009 р., структура земельного фонду дещо змінилася - площа сільськогосподарських угідь зменшилась на 3,4 тис. га, у тому числі, площа ріллі зменшилась на 0,5 тис. га, сіножатей і пасовищ на 2,9 тис. га, перелогів не змінилась. Натомість збільшилась площа лісів та інших лісовкритих територій−на 2,2 тис. га, забудованих земель - на 2,7 тис. га. 

Потужними стабілізуючими компонентами сучасних агроландшафтів, що забезпечують збалансоване функціонування агроекосистем, є природні луки й пасовища. Питома вага сіножатей і пасовищ в області становить 12,8 %. Проте слід зазначити, що після аварії на ЧАЕС саме поліські пасовища і сіножаті зазнали найбільшого радіонуклідного забруднення і на цей час продовжують залишатись найбільш критичними екосистемами, які потребують застосування комплексу протирадіаційних заходів (реструктуризації землекористування, спеціальних способів обробітку ґрунту, внесення підвищених доз хімічних меліорантів, фосфорно-калійних мінеральних добрив і інших радіопротекторів). Застосування протирадіаційних заходів дозволить зменшити рухливість радіонуклідів та підвищити продуктивність і якістьурожаю сільськогосподарських культур. 

Існування територій та об’єктів природно-заповідного фонду та розвиток екологічної мережі області покликано забезпечити екологічну рівновагу в екосистемах, збереженню ландшафтів та біоресурсів регіону. За останні 20 років площа природно-заповідного фонду в області збільшилася більш ніж у 1,5 рази. Нині до нього входить 310 територій та об’єктів загальною площею 181,5 тис. га, що складає 9,05 % від загальної площі області. Проте в цілому спостерігається значне відставання у розвитку системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду порівняно з країнами Європи, де показник заповідності становить у середньому близько 15 відсотків. 

Все більшої гостроти для області набуває забруднення навколишнього природного середовища відходами виробництва і споживання. Нараховується понад 850 підприємств, установ і організацій, виробнича діяльність яких пов’язана з утворенням промислових та побутових відходів. Обсяг накопичення відходів І-IV класів станом на 01.01.2014 р. становить понад 28,2 млн. тонн, у тому числі відходів I-IІІ класів небезпеки – 16,7 тис. тонн. 

            Серед основних екологічних проблем, пов’язаних з утворенням та розміщенням промислових відходів є накопичення 15,4 млн. т фосфогіпс - дигідрату − відходів від виробництва фосфорної кислоти ПАТ „Рівнеазот” у відвалі площею 58,2 га та 117,6 тис. т азбестоцементних відходів ТОВ „Волинь-шифер” на площі 2,5 га. 

Впродовж 2011-2012 рр. з території області вивезено на утилізацію непридатних пестицидів в кількості 172,4 тонни. За результатами інвентаризації станом на сьогодні в 11 районах області ще зберігаються залишки непридатних пестицидів в кількості 47,4 т. Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації направлено повторний запит на виділення коштів у 2014 році до Мінприроди України на проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання пестицидів і тари від них. 

Окремо необхідно зазначити, що з с. Шубків Рівненського району вивезено та передано на знешкодження відпрацьовані люмінесцентні лампи, які були накопичені у складському приміщенні казарми колишнього військового містечка. Вивезення відпрацьованих ламп здійснювалось протягом 2012-2013 років за рахунок коштів обласного та Рівненського районного природоохоронних фондів. 
           Основним способом видалення твердих побутових відходів на сьогодні в населених пунктах області – є їх захоронення на полігонах і сміттєзвалищах, що займають площу 122,1 га. Більша частина полігонів перевантажена, практично на жодному з них не знешкоджується фільтрат. Крім того, багато несанкціонованих сміттєзвалищ засмічують довкілля і є основними забруднювачами ґрунтів. 
           Одним зі шляхів зменшення навантаження на довкілля та вирішення питання поводження з відходами - є будівництво заводів з переробки твердих побутових відходів. У 2013 році введений в експлуатацію завод з переробки побутових відходів міста Рівне, що побудований на території Шпанівської сільської ради Рівненського району. Однак, на даний час, завод тимчасово не працює у зв’язку із не вирішенням питання щодо встановлення тарифу на переробку сміття. 
           Для зменшення об’ємів накопичення побутових відходів на сміттєзвалищах в містах Рівненщини запроваджується роздільне збирання твердих побутових відходів. А саме, в місті Дубно збирання відбувається за 3 компонентами: пластик, скло, папір, в Острозі – за 2 компонентами: пластик, скло, у Костополі за 3 компо­нентами: пластик, скло, папір.

 

 

 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2024 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.