ГОЛОВНА
Останні події
Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Останні події

Мережа НАТУРА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та біотопів в Україні”

З метою:
о впровадження новітнього підходу в збереженні біологічного різноманіття
—системи НАТУРА 2000/Смарагдової мережі України та імплементації положень Бернської конвенції та Директиви 92/43СЕС про збереження дикої флори і фауни та природних оселищ;
о створення нових заповідних об'єктів з метою збереження рідкісних видів та
рідкісних біотопів - заказників, пам'яток природи, об'єктів Смарагдової мережі та об'єктів НАТУРА 2000.
о інвентаризації бюрізноманіття України з врахуванням останніх досягнень
сучасної геоботаніки та екології
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичного семінару «Мережа НАТУРА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та біотопів в Україні», який відбудеться 15 лютого 2017 в Оргуському центрі при Міністерстві екології та природних ресурсів України.
В рамках роботи семінару планується розглянути наступні питання
1. Класифікація біотопів як попередня умова їх інвентаризації для створення мережі
НАТУРА 2000 / Смарагдової мережі України.
2. Методологія створення об"єктів НАТУРА 2000 /Смарагдової мережі України.
4. Юридичні аспекти подання та функціонування об'єктів НАТУРА 2000 / Смарагдової
мережі України.
5. Залучення громадськості до обговорення питання створення об'єктів НАТУРА 2000 /
Смарагдової мережі України.
6. Рідкісні види та біотопи, що входять до списку Директиви 92/43СЕС та Резолюції 4
Бернської конвенції: огляд основних знахідок та повідомлень про території, перспективні для
заповідання.
Обговорення буде проходити у вигляді виступів та круглого столу. Для формування програми семінару просимо всіх зацікавлених надіслати підтвердження участі в семінарі та теми доповіді. Форми участі - очна та заочна (у формі публікації).
Публікація у збірці матеріалів семінару - безкоштовна.
Рекомендований обсяг матеріалів - 1-5 стор., 12 шрифт, Times New Roman, міжрядковий інтервал - 1. Можливою є публікація коротких повідомлень про трапляння та поширення рідкісних видів та біотопів із зазначенням місця знахідки та координат:

Вид / осели Місце знахідки Координати Дата знахідки Авторство знахідки

Заявка на участь в семінарі із зазначенням теми доповіді, місця роботи та поштової адреси атвора має бути подана до 25 січня 2017 року.
 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2024 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.