ГОЛОВНА Останні події
Прес-релізи
Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Прес-релізи

Економна поки світить, але небезпечна, коли згасне
2 лютого - Всесвітній день водно-болотних угідь
Ви не сміття палите, а природу
3 грудня - міжнародний День боротьби з пестицидами
7 липня - день працівника природно-заповідної справи
Боротьба з бур'янами - необхідність, а недбальство - злочин
Огляд обласних ЗМІ
Година землі
17 червня - Міжнародний день боротьби з опустелюванням
22 травня Міжнародний день біологічного різноманіття
23 серпня - День Державного Прапора України
Кажани - нічні охоронці лісу
Національний природний парк
Відбулись громадські слухання по заводу Kronospan
Створення Українсько-Білоруського транскордонного біосферного резервату «Прип’ятське Полісся»
Щоб завтра не було пізно…
Пластик і синтетика: такі корисні та шкідливі
Центральному Поліссю – сертифікат ЮНЕСКО

Кажани - нічні охоронці лісу

Українським центром охорони кажанів в рамках гранту Фонду Руфорда (Rufford Foundation) видано інформаційні буклети «Кажани - нічні охоронці лісу» та «Кажани і лісове господарство», де надана інформація щодо необхідності охорони та збереження кажанів, занесених до Червоної книги України та тих, що охороняються відповідно до міжнародних договорів – Угоди про збереження популяцій європейських кажанів (EUROBATS) та Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернської конвенції).

Кажани — одна з найуразливіших груп ссавців. Протягом декількох останніх десятиріч відмічено значне скорочення чисельності їх популяцій як у Європі, так і в усьому світі. Серед причин, що обумовили цю ситуацію, головними є: 1) зменшення кількості придатних сховищ; 2) деградація біотопів; 3) використання пестицидів. Все це, разом з невиправдано негативним ставленням населення до кажанів та низькими темпами розмноження цих тварин, призвело до того, що чисельність популяцій рукокрилих в Європі скоротилася в 10-100 разів. У деяких країнах (у тому числі й в Україні) відмічено не тільки скорочення чисельності рукокрилих, але й їх видового складу.

Фауна України нараховує 28 видів кажанів. Усі види кажанів, що мешкають в Укра­їні, занесені до національної Червоної книги, а також знаходяться під охороною трьох міжнародних договорів, підписаних Україною (Угода EUROBATS, Бернська та Боннська конвенції).

Усі види кажанів нашої фауни є майже виключно комахоїдними. Серед об'єктів живлен­ня кажанів європейської фауни — представники понад 500 видів 13 рядів класу комах (лускокри­лих, жуків, двокрилих, напівтвердокрилих, прямокрилих, перетинчастокрилих та ін.), а також ряд видів павуків, косариків та багатоніжок.

За добу кажан з'їдає таку кількість комах, яка дорівнює 1/2-1/3 ваги тварини.

Кажани є невід'ємним елементом наземних екосистем, а видове різноманіття рукокрилих є індика­тором стану середовища. Ці тварини відіграють важливу роль у підтриманні балансу та забезпеченні природної стійкості лісових екосистем, виступаючи одним з найвпливовіших стримуючих факторів щодо спалахів чисельності лісових комах-фітофагів.

Виявлено, що понад 290 видів комах у раціоні живлення кажанів є такими, що здатні пошкоджувати лісові насадження та сільськогосподарські культури. Більше половини від цього числа (понад 150 видів) є небезпечними для лісових насаджень, здатними до масових розмножень, і вважаються шкідниками у лісовому господар­стві. Третину визначеного списку (55 видів) становлять найнебезпечніші для лісових насаджень види.

Зокрема серед об'єктів живлення багатьох видів кажанів відмічені: совки соснова та озима; червиця пахуча; шовкопряди сосновий, непарний, монашка, кільчастий та дубовий похідний; золотогуз і жовтогуз; п'ядуни зимовий та обдирало звичайний; бражник сосновий; листовійка зелена дубова; хрущі травневий західний, травневий східний, мармуровий та червневий; заболонники дубовий та березовий; лубоїд ясеневий малий; короїд-гравер; вусачі тополевий та сірий осиковий; листоїди вільховий фіолетовий, тополевий та осиковий; пильщик сосновий звичайний; вовчок звичайний та інші.

Протягом теплого періоду року представники однієї неве­ликої колони кажанів (20 особин різних розмірних груп) можуть спожити від 40 тис. до 180 тис. комах-фітофагів (загальною вагою 3-14 кг), які здатні до пошкоджень деревостанів та спалахів масового розмноження.

Кажани здатні охоплювати кормопошуковою активністю значні лісові площі та різні яруси лісу. При цьому, різні види проявляють різні стра­тегії полювання і вибірковість щодо певних розмірних і екологічних груп комах, а також здатні здійснювати далекі переміщення у райони скупчень основних об'єктів живлення.

Серед лісових видів кажанів є такі, що можуть збирати імаго комах та гусінь на поверхні листків або стовбурах та гілках дерев (наприклад вухані), полювати на комах у живому надґрунтовому покриві (деякі нічниці), ловити комах у кронах дерев та між чагарників (деякі нічниці, нетопирі), а також активно полювати над кронами дерев (вечірниці).

Кажани живляться комахами з сутінково-нічним типом активності і добре розвиненим захисним забарвленням, яких переважно денні комахоїдні птахи споживають лише у незначній кількості. Кажани здатні відлякувати листо- та хвоєгризучих комах ультразвуковими сигнала­ми під час пошуків корму.

Хоча більшість видів кажанів помірних широт мають високу ампліту­ду пристосувань до змін умов навколишнього середовища, проте ряд біологічних особливостей цих тварин є причиною їх підвищеної вразливості. Це: низька плодючість кажанів, вимогливість та консерва­тизм щодо типів сховищ, умов розмноження і зимівлі, колоніальність, беззахисність.

Серед 28 видів фауни кажанів України 17 видів є дендрофілами, тобто такими, що протягом, зазвичай, теплого сезону року оселяються у деревах (дуплах, тріщинах, під корою тощо). Серед них є такі, що селяться виключно у деревах. Тому їх виживання залежить від наявності придатних сховищ.

Результати досліджень свідчать, що для збереження дендрофільних видів кажанів важлива наявність достатньої кількості старовікових дуплистих або сухостійних дерев, оскільки лісові види кажанів змінюють сховища протягом усього теплого сезону. Без перебільшення можна говорити про вигідне співробітництво: дерева надають кажанам притулок, а ті, взамін, дбають про їхній стан.

Виконання лісогосподарськими підприємствами вимог добровільної лісової сертифікації за схемою Лісової Опікунської Ради (Р5С) та еколо­гічно відповідальне управління лісами має гарантувати, що заготівля деревини і недеревних продуктів лісу не загрожує біорізноманіттю (у тому числі рукокрилим) та підтримує екологічні функції лісів.

Принципи ведення лісового господарства з урахуванням потреб збереження рукокрилих узагальнені в офіційному керівництві Угоди EUROBATS (стороною якої є Україна) «Кажани та лісове господарство».

Текст: В. Тищенко, Я. Годлевська (Український Центр Охорони Кажанів)

 

www.kazhan.org.ua; www.facebook.com/bat.community/

 

  Е-mаil: kazhan@kazhan.org.ua 

Електронна версія буклетів розміщена на сайті Українського центру охорони кажанів за посиланням: http://kazhan.org.ua/ukr/library/bngf.htm, http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/leaflet/bat-buklet-592x210-005.pdf
 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2024 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.