ГОЛОВНА Останні події Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Запобігання проявам корупції та дотримання Закону України "Про державну службу"

Суспільству про корупцію

 • що таке "корупція";
 • яка відповідальність;
 • куди звертатись за допомогою

 «Високої ефективності у виявленні корупційних правопорушень можна досягти лише за умови тісної взаємодії правоохоронних органів із органами державної влади, інститутами громадянського суспільства, а також комплексного вжиття відповідних антикорупційних заходів»

АНТИКОРУПЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Президент України переконаний, що сьогодні боротьба з корупцією має швидше хаотичний, вибірковий, а інколи декларативний характер.

Корупція загрожує національній безпеці та суспільному ладу України, підриває довіру громадян до влади, ускладнює відносини України з іноземними партнерами.

Уряд та законодавча гілка влади не забезпечують захищеність населення від корупційних проявів. Причина - у відсутності системи протидії корупції.

Указом Президента України схвалено Концепцію подолання корупції в Україні «На шляху  до доброчесності». Кабінетом Міністрів затверджені заходи щодо реалізації Концепції.

У свідомості громадян поєдналося визнання суспільної шкоди корупції і готовності обирати корупційні шляхи для вирішення проблем, що призвело до нездатності громадян брати активну участь в антикорупційних діях.

Корупція очима громадян

      Результати опитування 10 000 українців:

67% опитаних, котрі мали справу з державними посадовими особами упродовж останніх дванадцяти місяців, зазначають, що були безпосередньо втягнуті в корупційні дії у тій чи інші формі;

52%  виправдовують корупція у більшості ситуацій для вирішення різних питань;

65.5% вважають, що корупція  зменшиться, якщо громадяни знатимуть свої права і  вмітимуть себе захистити.

Корупційні діяння

 • незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у зв'язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною, яка є істотно нижчою від їх фактичної вартості;
 • одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, які не передбачені чинним законодавством (незалежно від того, чи пов'язані ці дії з виконанням особою функцій держави).

Правопорушення, пов'язані з використанням посадовими особами в особистих чи інших неслужбових цілях державних коштів, наданих їм у службове користування приміщень, засобів транспорту чи зв'язку, техніки або іншого державного майна, до корупційних діянь не належать.

До інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, відносяться:

 • порушення передбачених Законом спеціальних обмежень;
 • порушення вимог фінансового контролю;
 • невжиття заходів щодо боротьби з корупцією;
 • невиконання обов'язків по боротьбі з корупцією.

Суб'єкти корупційних діянь (особи, які можуть бути притягнуті до відповідальності)

 • державні службовці;
 • Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри;
 • народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад;
 • посадові особи місцевого самоврядування;
 • військові посадові особи Збройних Сил України та інших військових формувань (крім військовослужбовців строкової служби).

Відповідальність за корупційні діяння

Вчинення особою, (суб'єктом корупційних діянь) уповноваженою на виконання функцій держави будь-якого з передбачених у Законі України «Про боротьбу з корупцією» корупційних діянь, інших правопорушень, якщо вони не містять передбаченого Кримінальним Кодексом України складу злочину, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від п'ятнадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідальність за одержання хабара настає тільки за умови. якщо службова особа одержала його за виконання або невиконання в інтересах того, хто дає хабара, або третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Одержання службовою особою незаконної винагороди від підлеглих чи підконтрольних осіб за покровительство чи потурання також слід розцінювати як одержання хабара.

Корупція

Як свідчать окремі енциклопедичні словники, слово «корупція» походить від латинського «соrruptio», що означає «псування», «розбещення», («підкуп») тобто може розумітися як розбещення окремих посадових осіб державного органу, як соціальна корозія, що роз'їдає державну владу і суспільство в цілому.

До найпоширеніших корупційних діянь належить хабарництво.

Хабар - це незаконна винагорода материального характеру, тобто предмет хабара має виключно матеріальний характер. Ним можуть бути майно (гроші, матеріальні цінності), право на майно (документи, які надають право на отримання майна, користування майном або право вимагати виконання зобов'язань тощо), будь-які дії майнового характеру (передача майнових вигод, відмова від них, відмова від прав на майно, безоплатне надання послуг майнового характеру, санаторних чи туристичних, путівок, проведення буді­вельних чи ремонтних робіт тощо).

Одержання хабара означає прийняття службовою особою неза­конної винагороди за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з викори­станням наданої їй влади чи службового становища.

Телефони, за якими Ви можете повідомити про випадки корупції:

69-53-40 - Пряма телефонна лінія "Суспільство проти корупції", що проводиться Управлінням державної служби Головдержслужби України в Рівненській області спільно з територіальними органами прокуратури, СБУ, МВС та ДПА

67-95-93 - Управління по боротьбі з організованою злочинністю Управління Міністерства Внутрішніх Справ України в Рівненській області

22-43-43 - Управління Служби Безпеки України в Рівненській області

22-30-17 - прокуратура Рівненської області

22-67-45 - відділ по боротьбі з корупцією Державної податкової адміністрації у Рівненській області

 

 

 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2024 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.