ГОЛОВНА
Останні події
Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Останні події

Огляд стану довкілля за червень та 2 кв. 2019 року

Стан атмосферного повітря

У червні 2019 року високого рівня забруднення атмосферного повітря не спостерігалось. Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) пріоритетними речовинами збільшився в порівнянні з минулим роком і становив 8,7 (ІЗА у червні 2018 року становив 7,0).

Значення середньомісячних концентрацій забруднювальних речовин в цілому у місті Рівне не перевищували середньо добову ГДК, за винятком діоксиду азоту, фенолу, фтористого водню та формальдегіду, середньодобові концентрації яких перевищували середньодобові гранично-допустимі концентрації в 1,1; 1,2; 1,4 та 3,1 разу відповідно. Ситуація дещо погіршилась в порівнянні з минулим роком, адже у червні 2018 року перевищення середньодобових гранично-допустимі концентрації спостерігались за трьома забруднювальними речовинами, а саме за оксидом вуглецю в 1,5 рази, формальдегідом в 2,1 рази, фтористим воднем в 1,5 рази.

В окремих випадках, при несприятливих погодних умовах, максимальні концентрації забруднювальних речовин у атмосферному повітрі перевищували максимально-разові гранично-допустимі концентрації за сірководнем, фенолом, хлористим та фтористим воднем.

Випадків високого забруднення з перевищенням середньо добових та максимально-разових ГДК більше ніж у 5 разів, не спостерігалось.

Кислотність атмосферних опадів була в межах норми.

Радіаційний стан атмосферного повітря

У червні 2019 року середнє значення потужності експозиційної дози гамма - випромінювання в Рівненській області було на рівні минулого року і становило 13 мкР/год (у червні 2018 року – 12 мкР/год), максимальне значення – 17 мкР/год (у червні 2018 року - 15 мкР/год), що нижче за рівень природного фону. Появи „свіжих” радіоактивних продуктів не зареєстровано.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Рівненській АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.

Стан поверхневих вод

На р. Горинь перевищення спостерігались у пункті 8 км вище смт Оржів за БСК5, азотом амонійним, азотом нітритним та хромом шестивалентним, спостерігався знижений у воді розчинений кисень; у пункті 2 км нижче скиду стічних вод з очисних споруд ПАТ “Рівнеазот” за БСК5, азотом нітритним, хромом шестивалентним та фенолами, спостерігався знижений у воді розчинений кисень; у пункті 1 км нижче смт Оржів, нижче скиду стічних вод з очисних споруд ТзОВ „ОДЕК-Україна” за БСК5, азотом амонійним, азотом нітритним, хромом шестивалентним, спостерігався знижений у воді розчинений кисень; у пункті до і після скиду стічних вод з очисних споруд Гощанської дільниці РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” за БСК5, залізом загальним та спостерігався дещо знижений вміст розчиненого у воді кисню.

На р. Устя перевищення спостерігались у пункті 20,5 км вище м. Рівне за БСК5, азотом амонійним, азотом нітритним та хромом шестивалентним; у пункті 2,5 км нижче м. Рівне за БСК5, азотом амонійним, азотом нітритним, хромом шестивалентним, фенолами, спостерігався низький вміст розчиненого у воді кисню; у пункті до і після скиду стічних вод очисних споруд Квасилівської дільниці РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” за БСК5, залізом загальним, спостерігався знижений вміст розчиненого у воді кисню; у пункті до і після скиду стічних вод з очисних споруд м. Рівне за БСК5, СПАР, залізом загальним, спостерігався знижений вміст розчиненого у воді кисню.

Радіаційний стан поверхневої та стічної води АЕС

В червні 2019 року у пунктах спостережень нижче Рівненської АЕС, у промислових стічних і зливових водах РАЕС, вище і нижче Хмельницької АЕС, в ставі-охолоджувачі ХАЕС питома активність 137Cs та 90Sr не досліджувалась.

Детальний інформаційно-аналітичний огляд стану довкілля області за червень 2019 року надано у розділі „Моніторинг довкілля” даної веб-сторінки департаменту.

 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2024 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.