ГОЛОВНА Останні події Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Адміністративні послуги

Порядок видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди
Підприємства, що здійснюють заготівлю відходів як вторсировини
Центри надання адміністративних послуг Рівненської області
Реєстри наданих адміністративних послуг
Перелік адміністративних послуг (інформаційні картки)
Порядок надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Порядок видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

 Нормативно-правові ак­ти, якими регламен­ту­єть­ся видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Закони України "Про охорону атмосферного повітря", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про адміністративні послуги" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №302 „Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи"

Дозвіл видається через Центри  надання адміністративних послуг

розглядається Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації, тел. (0362) 26-47-23

Перелік необхідних документів:

І. Заява (згідно зразка)

ІІ. Перелік документів, що додаються до заяви:

1.  Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, підготовлені відповідно до «Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців» (затверджено наказом Мінприроди України 09.03.2006 за №108, зареєстровано в Мінюсті України 29.03.2006 за №341/12215) (далі - Інструкція)

2. Відомості про розміщення в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря із зазначенням адреси місцевої держадміністрації, до якої можуть надсилатись зауваження громадських організацій та окремих громадян, з урахуванням вимог, викладених у пп.2.18 п.2 Інструкції

3. Повідомлення місцевої держадміністрації про наявність або відсутність зауважень громадських організацій та громадян

4. Погоджувальна процедура: Рішення Держпродспоживслужби щодо можливості видачі дозволу на викиди  

Платність (безоплатність) видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами

Безоплатно

Строк, протягом якого видається дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами

Протягом 30 календарних днів з дня подання в установленому порядку заяви та документів на отримання дозволу

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами

1.Подання суб'єктом господарювання неповного пакету документів, необхідного для одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, згідно із встановленим вичерпним переліком.

2.Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

3.Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.    

   Законодавством України можуть встановлюватись інші підстави для відмови у видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, виданого суб’єкту господарювання:

 

об’єкт якого належить до другої групи – 10 років;

 

об’єкт якого належить до третьої  групи – необмежений

 

Способи отримання відповіді (результату):

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб'єкту господарювання видається згідно з поданою заявою особисто заявникові або представнику за довіреністю чи надсилається заявникові поштою.

Відмова у видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами видається заявникові або представнику за довіреністю чи надсилається заявникові поштою. 

 

При переоформленні дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами подаються наступні документи

1. Заява про переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

2. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що підлягає переоформленню

3. Документи, що підтверджують зазначені зміни та правонаступництво (копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та статуту підприємства)

 

При анулюванні дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами подаються наступні документи

 

 1. Заява про анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

2. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

 

 

 

 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2022 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.