ГОЛОВНА Останні події Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Державні закупівлі

Порядок розгляду скарг тендерним комітетом

Додаток 4

до  Наказу № ­­­51 від 18.09.09р.

Порядок розгляду скарг тендерним комітетом державного управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області (надалі - тендерний комітет замовника)

(поданих учасниками торгів до моменту укладання договору про закупівлю)

Це Положення розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 921 «Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» (із змінами), наказу Міністерства економіки України від 20.05.2009 року №470 та визначає порядок, механізм та організаційно - правові засади оскарження процедур закупівель.

Загальні положення

1. Будь-який учасник, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення замовником процедур закупівель може оскаржити дії, рішення, бездіяльність замовника. Об'єктом оскарження не може бути: зроблений замовником вибір процедури закупівлі; рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.

2. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, замовнику або уповноваженому органу. У разі надходження скарги, протягом трьох робочих днів з дня її отримання, уповноважений орган інформує про це замовника. Замовник може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання. Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі.

3. У разі подання скарги відповідно до пункту 2 цього Порядку замовник зупиняє процедуру за­ку­півлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги замовником або над­ходження інформації про отримання скарги від уповноваженого органу, про що повідомляється про­тягом одного робочого дня відповідні органи Державного казначейства (обслуговуючий банк). Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття замовником або уповноваженим органом рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли уповноважений орган при­й­няв в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.

4. Замовник повинен не пізніше п'яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника - переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги зазначені особи мають право взяти участь у її розгляді.

5. Замовник приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються: у разі, коли скаргу не задоволено, - причини прийняття такого рішення; у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково, - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту. Рішення про розгляд скарги замовником надсилається уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

6. У разі виявлення за скаргою учасників порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі, які впливають на об'єктивність визначення переможця процедури закупівлі або призводять до дискримінації учасників, уповноважений орган має право відмінити процедуру закупівлі, визнати результати такої процедури закупівлі недійсними, зобов'язати замовника розпочати нову процедуру закупівлі. Рішення уповноваженого органу про визнання результатів процедури закупівлі недійсними є обов'язковим як для замовника, так і для учасників.

7. Примірник рішення за результатами розгляду скарги замовник протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, і відповідним органам Державного казначейства (обслуговуючому банку). Державне казначейство (обслуговуючий банк) після отримання рішення за результатами розгляду скарги здійснює видатки: у разі відміни процедури закупівлі, визнання результатів процедури закупівлі недійсними, зобов'язання замовника провести нову процедуру закупівлі - поновлення платежів з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов'язанням здійснюється після надання замовником документів, що підтверджують результати проведення нової процедури закупівлі; у разі, коли рішення уповноваженого органу не передбачає відміни процедури закупівлі, визнання результатів процедури закупівлі недійсними, в рішенні відсутнє зобов'язання замовника провести нову процедуру закупівлі, - поновлення платежів з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов'язанням здійснюється відповідно до документів, що підтверджують результати проведення процедури закупівлі.

 

 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2024 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.