ГОЛОВНА
Останні події
Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Останні події

До відома підприємств, установ, організацій, громадськості

У зв’язку із внесенням змін до Бюджетного Кодексу України просимо надати пропозиції щодо внесення змін на 2015 та 2016 роки до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2012-2016 роки, яка схвалена розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 25 липня 2012 року № 395 та затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 16 листопада 2012 року № 723.
Пропозиції необхідно надавати щодо заходів, які потребують першочергового фінансування для забезпечення розв’язання гострих екологічних проблем у області, або заходів, виконання яких розпочато в минулі роки і потребує завершення. Для уникнення дублювання та оптимізації планування видатків надавати лише ті заходи, які не включені у інші обласні програми.
У разі планування здійснення заходу за кошти природоохоронних фондів назва роботи має відповідати Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147.
Інформацію необхідно подати до департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації в паперовому та електронному вигляді (е-mail: info@ecorivne.gov.ua) до 10 лютого 2015 року за формою, що додається.

Пропозиції щодо внесення змін на 2015 та 2016 роки до
Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2012-2016 рр.
 

з/п

Найменування заходу*

Наявність проектно-кошторисної документації: дата виготовлення, термін дії, загальна кошторисна вартість робіт (тис.грн)**

Відповідальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансуван­ня(державний, обласний, міс­цеві (район­ний, міський, селищний, сільський) бюджети, інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів , всього(тис.грн)***

У тому числі за роками, тис.грн.

 

Очікувані результати виконання та ефективність заходу (кількісні та якісні показники)

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

 

1.1

 

 

 

державний

 

 

 

 

обласний

 

 

 

 

місцеві

 

 

 

 

інші кошти

 

 

 

 

ІІ. Охорона атмосферного повітря

2.1

 

 

 

державний

 

 

 

 

обласний

 

 

 

 

місцеві

 

 

 

 

інші кошти

 

 

 

 

ІІІ. Охорона і раціональне використання земель

3.1

 

 

 

державний

 

 

 

 

обласний

 

 

 

 

місцеві

 

 

 

 

інші кошти

 

 

 

 

ІV. Екологічно безпечне поводження з відходами виробництва, побутовими відходами

4.1

 

 

 

державний

 

 

 

 

обласний

 

 

 

 

місцеві

 

 

 

 

інші кошти

 

 

 

 

V. Моніторинг довкілля

5.1

 

 

 

державний

 

 

 

 

обласний

 

 

 

 

місцеві

 

 

 

 

інші кошти

 

 

 

 

VI. Охорона і раціональне використання біоресурсів

6.1

 

 

 

державний

 

 

 

 

обласний

 

 

 

 

місцеві

 

 

 

 

інші кошти

 

 

 

 

VII. Доступ до екологічної інформації та залучення громадськості до прийняття рішень з питань охорони довкілля

7.1

 

 

 

державний

 

 

 

 

обласний

 

 

 

 

місцеві

 

 

 

 

інші кошти

 

 

 

 


Примітка:
* найменування заходу має відповідати назві проектно-кошторисної документації або експертного звіту та не може бути змінено в подальшому під час подання запиту на фінансування або здійснення видатків
** графу 3 зазначати у разі наявності проектно-кошторисної документації, у разі її відсутності має передувати захід на виготовлення проектно-кошторисної документації
*** проаналізувати включені заходи до „Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2012-2016 рр.” у 2015-2016 роках щодо доцільності подальшого планування їх здійснення, у зв’язку із змінами цін переглянути заплановану вартість робіт і зазначити в графах 6-8.
 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2024 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.